North Gate fortsätter att stärka sin position i Malmfälten och nu vill vi passa på att presentera vår nya medarbetare Eva Pounu! Under hösten påbörjade hon sin tjänst som redovisningsassistent och hon finns nu på plats för att stötta våra kunder i både stora och små ekonomifrågor.

Varmt välkommen till North Gate, Eva!