Julgåvor är skattefria för dina anställda om värdet inte överstiger 500 kronor inklusive moms. Det förutsätter också att du ger julgåvan till alla dina anställda, eller till en större grupp av anställda för att reglerna om skattefrihet ska gälla.

Men utöver dessa 500kr finns en tillfällig skattefrihet för gåvor upp till 2 000 kronor.

Mellan den 1 januari och den 31 december 2021 har du som arbetsgivare möjlighet att ge skattefria gåvor till dina anställda för upp till 2000 kronor. Detta innebär att du får ge en gåva för upp till 2500 kronor, om du tidigare under året inte gett något. Gåvan kan delas upp vid flera tillfällen men får alltså inte överstiga 2500 kronor.  

För mer information om skattefria gåvor och förutsättningarna för det, hittar du på Skatteverkets webbplats https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323999.html#update_20210423132453

Glöm inte att vi kan hjälpa dig med det svåra. Vi kan allt från skattefrågor för gåvor till frågor rörande ägarutdelningar.