Varför får jag föreläggande i stället för förfrågan om moms?

Skatteverket har med anledning av formuleringen i 14 kap 7§ Skatteförfarandeförordningen ändrat hanteringen av momsutredningar. De har kommit fram till att de utifrån formuleringen i förordningen får problem med att vägra eller förskjuta återbetalning ifall ett företag inte besvarar förfrågan eftersom det krävs att företaget förelagts att lämna uppgifterna som efterfrågas.
LÄS MER > Varför får jag föreläggande i stället för förfrågan om moms?