I stället för att först skicka förfrågan och därefter göra ett föreläggande ifall företaget inte svarar har handläggarna därför fått order att sluta använda förfrågningsblanketten och i stället gå direkt på föreläggande. Allt enligt uppgift från Skatteverket.

Föreläggande låter ju betydligt allvarligare än förfrågan och är ju en starkare term ur juridisk synpunkt, men den viktiga delen av handlingen (frågorna) blir desamma som tidigare.

Eftersom föreläggande är ett beslut ska det även följa med en besvärshänvisning. I de fall vi sett hittills har handläggaren skrivit det som motivering på slutet av handlingen. Liknande text har aldrig funnits med i en förfrågan, varför det hela ser betydligt allvarligare ut än vad som tidigare stått i förfrågningarna. Det är dock endast av ovanstående anledning ändringen görs och i praktiken är det samma sak som en förfrågan. Förelägganden kan i vissa fall förenas med hot om vite, men det har inte funnits med i de handlingar vi stött på och torde inte heller vara aktuellt i vanliga skatteutredningar.

Observera att det inte går överklaga beslut om föreläggande, däremot kan man begära omprövning ifall föreläggandet skett med stöd av Skatteförfarandelagen, men då det knappast finns någon anledning för Skatteverket att återta föreläggande torde det vara meningslöst.

//Johnny Andersson

Johnny Andersson Skatterådgivning AB